x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

Harmonogram doradztwa - październik 2015

 

HARMONOGRAM DORADZTWA

-dla klientów Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości


PAŹDZIERNIK 2015r.

Data*

Godziny

Tematy doradcze

Miejsce

Doradca

8 października 2015
22 października 2015

 15.00-16.00

1. Kadry i płace w przedsiębiorstwie

2. Zakładanie działalności gospodarczej

3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej

4.  Księgowość w małej firmie

 

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości
pok. Nr 12

 

 

 

 

Dorota Zaprudnik

 

Sylwia Grudzińska

16 października
2015

30 października 2015

 15.00-18.00

1. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Tworzenie biznesplanu działalności gospodarczej

3.  Pomoc w przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie działalności gospodarczej

 

4. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

 

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości
pok. Nr 12

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Kij

 

Maciej Soroka

 

 

* Chęć skorzystania z doradztwa należy potwierdzić na min. 1 dzień przed planowaną datą spotkania.

 

Dyżury doradcze zorganizowanie są wyłącznie dla osób korzystających i/lub planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

 

 

Osoby do kontaktu:

Maciej Soroka- maciejs@oip.olsztyn.pl

Katarzyna Kij- katarzynak@oip.olsztyn.pl

www.oip.olsztyn.pl

 

 

 

Projekt „Utworzenie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Nr UDA-RPWM.01.01.02-28-003/13-00

w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013