x Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki.

Harmonogram doradztwa - wrzesień 2015


HARMONOGRAM DORADZTWA
dla klientów Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości


WRZESIEŃ 2015r.

Data*
Godziny
Tematy doradcze
Miejsce
Doradca
3 września 2015
17 września 2015
 15.00-16.00
1. Kadry i płace w przedsiębiorstwie

2. Zakładanie działalności gospodarczej

3. Formy opodatkowania działalności gospodarczej

4. Księgowość w małej firmie
 
Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości
pok. Nr 12
 
 
 
 
Dorota Zaprudnik
 
Sylwia Grudzińska
11 września
2015
25 września 2015
 15.00-18.00
1. Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

2. Tworzenie biznesplanu działalności gospodarczej

3. Pomoc w przygotowaniu wniosku o  dofinansowanie działalności gospodarczej
 
4. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 
Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości
pok. Nr 12
 
 
 
 
 
 
Katarzyna Kij
 
Maciej Soroka
 
 
* Chęć skorzystania z doradztwa należy potwierdzić na min. 1 dzień przed planowaną datą spotkania.
 
Dyżury doradcze zorganizowanie są wyłącznie dla osób korzystających i/lub planujących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w ramach Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
 
 
Osoby do kontaktu:
Maciej Soroka- maciejs@oip.olsztyn.pl
Katarzyna Kij- katarzynak@oip.olsztyn.pl
www.oip.olsztyn.pl
 

Projekt „Utworzenie Olsztyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”

Nr UDA-RPWM.01.01.02-28-003/13-00

w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość”, Działanie 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 – „Tworzenie parków technologicznych przemysłowych i inkubatorów przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013